Adatvédelmi irányelvek

 1. Bevezetés

1.1 Elkötelezettek vagyunk weboldalunk látogatóinak és a szolgáltatás felhasználóinak magánéletének védelme mellett.

1.2 Ez a szabályzat akkor alkalmazandó, amikor adatkezelőként járunk el a webhely látogatóink és a szolgáltatás felhasználóinak személyes adatai tekintetében; más szóval, ahol meghatározzuk a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit.

1.3 Weboldalunkon sütiket használunk. Amennyiben ezek a sütik nem feltétlenül szükségesek a weboldalunk és a szolgáltatásaink nyújtásához, akkor a weboldalunk első látogatásakor hozzájárulást kérünk a sütik használatához.

 • Ebben a házirendben a „mi”, a „mi” és a „mi” a szórakoztatás szabványára utal. További információ rólunk a 12. szakaszban található.
 1. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait

2.1 Ebben a 2. szakaszban meghatároztuk:

(a) az általunk feldolgozható személyes adatok általános kategóriái;

(b) személyes adatok esetében, amelyeket nem közvetlenül Öntől szereztünk be, az adatok forrását és meghatározott kategóriáit;

(c) a személyes adatok feldolgozásának céljai; és

d) az adatkezelés jogalapjai.

2.2. Feldolgozhatunk adatokat a weboldalunk és szolgáltatásaink használatáról („használati adatok“). A használati adatok tartalmazhatják az IP-címet, a földrajzi helyet, a böngésző típusát és verzióját, az operációs rendszert, a hivatkozási forrást, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a webhely navigációs útjait, valamint információkat a szolgáltatás használatának időzítéséről, gyakoriságáról és mintájáról. A használati adatok forrása az elemzési nyomkövető rendszerünk. Ezeket a használati adatokat a weboldal és a szolgáltatások használatának elemzése céljából lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás vagy a jogos érdekeink, nevezetesen a weboldalunk és szolgáltatásaink figyelemmel kísérése és fejlesztése.

2.3 Feldolgozhatjuk az Ön számlájának adatait („számlaadatok“). A fiókadatok tartalmazhatják az Ön nevét és e-mail címét. A fiókadatok forrása vagy közvetlenül Öntől, vagy a WordPress-től és a Host Inmotion Hosting-tól származik, de csak az Ön kifejezett engedélyével. A számlaadatokat weboldalunk működtetése, szolgáltatásaink nyújtása, weboldalunk és szolgáltatásaink biztonságának biztosítása, adatbázisunk biztonsági mentésének fenntartása és Önnel történő kommunikáció céljából lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen weboldalunk és üzleti vállalkozásunk megfelelő kezelése.

2.4 Weboldalunkon feldolgozhatjuk személyes profiljában szereplő adatait („profiladatok“). A profiladatok tartalmazhatják az Ön nevét, e-mail címét és profilképeit. A profiladatokat a weboldalunk és szolgáltatásaink használatának engedélyezése és figyelemmel kísérése céljából lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen weboldalunk és üzleti vállalkozásunk megfelelő kezelése.

2.5 A szolgáltatásaink használata során biztosított személyes adatait feldolgozhatjuk („szolgáltatási adatok“). A szolgáltatás adatai tartalmazhatják a szolgáltatás használatának időzítését, gyakoriságát és mintázatát. A szolgáltatási adatok forrása te vagy. A szolgáltatási adatokat weboldalunk működtetése, szolgáltatásaink nyújtása, weboldalunk és szolgáltatásaink biztonságának biztosítása, adatbázisunk biztonsági mentésének fenntartása és Önnel történő kommunikáció céljából lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen weboldalunk és üzleti vállalkozásunk megfelelő kezelése.

2.6 A webhelyen vagy szolgáltatásainkon keresztül közzététel céljából közzétett információkat feldolgozhatunk (publikációs adatok“). A publikációs adatokat az ilyen közzététel lehetővé tétele, valamint weboldalunk és szolgáltatásaink adminisztrációja céljából lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen weboldalunk és üzleti vállalkozásunk megfelelő kezelése.

2.7 Az Ön által megadott információkat feldolgozhatjuk e-mailes értesítéseink és / vagy hírlevelünk feliratkozása céljából (“értesítési adatok“). Az értesítési adatokat feldolgozhatjuk a vonatkozó értesítések és / vagy hírlevelek elküldése céljából. A feldolgozás jogalapja az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése és / vagy az Ön kérésére lépések megtétele egy ilyen szerződés megkötésére.

2.8 Feldolgozhatunk bármilyen kommunikációt, amelyet Ön nekünk küld („levelezési adatok“). A levelezési adatok tartalmazhatják a kommunikációhoz társított kommunikációs tartalmat és metaadatokat. Weboldalunk a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapjaival létrehozott kommunikációhoz kapcsolódó metaadatokat generálja. A levelezési adatokat feldolgozhatjuk Önnel való kommunikáció és nyilvántartás céljából. A feldolgozás jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen a weboldalunk megfelelő kezelése, valamint az üzleti és a felhasználókkal folytatott kommunikáció.

2.9 Azon konkrét célokon túl, amelyek érdekében feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait ebben a 2. szakaszban, bármely személyes adatot is feldolgozhatunk, amennyiben ez a feldolgozás a jogi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges, vagy létfontosságú érdekeinek vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

 • a lízing nem ad át más személy személyes adatait nekünk, hacsak nem kérjük Önt erre.
 1. Személyes adatainak megadása másoknak

3.1. Személyes adatait cégcsoportunk bármely tagjának (ez leányvállalatainkat, végső holdingtársaságunkat és valamennyi leányvállalatát jelenti) közzétehetjük, amennyiben ez ésszerűen szükséges a jelen irányelvben meghatározott célokhoz és jogalapokon.

3.2. Személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk biztosítóinknak és / vagy szakmai tanácsadóinknak, amennyiben ez ésszerűen szükséges a biztosítási fedezet megszerzéséhez vagy fenntartásához, a kockázatok kezeléséhez, a szakmai tanácsadáshoz, vagy a jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez bíróság előtt. eljárásban vagy közigazgatási vagy peren kívüli eljárásban.

3.3 Az e-mail címeket nyilvánosságra hozhatjuk beszállítóink vagy alvállalkozóink számára, amennyiben ez ésszerűen szükséges az e-mailes hírlevelünk elküldéséhez, ha Ön ezt kérte (bármikor tájékoztathat minket, ha már nincs szüksége a hírlevélre).

3.4 A személyes adatok e 3. szakaszban meghatározott konkrét közzététele mellett közzétehetjük az Ön személyes adatait is, ha ez a közzététel a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, vagy a létfontosságú érdekeinek vagy a egy másik természetes személy létfontosságú érdekei. Nyilvánosságra hozhatjuk az Ön személyes adatait is, ha ez a közzététel jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, akár bírósági eljárásban, akár közigazgatási vagy bíróságon kívüli eljárásban.

 1. Személyes adatainak nemzetközi továbbítása

4.1 Ebben a 4. szakaszban információkat nyújtunk azokról a körülményekről, amelyekben személyes adatait továbbíthatják az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba.

4.2 Webhelyünk tárhelye ők nem az Egyesült Királyságban található. Az Európai Bizottság „megfelelőségi döntést” hozott ezen országok adatvédelmi törvényei tekintetében. Az ezen országok mindegyikébe történő átutalást megfelelő biztosítékok, nevezetesen az EU – USA adatvédelmi pajzs keretrendszer fogja védeni.

4.3 Levelezési adatbázisok ők nem az Egyesült Királyságban található. Az Európai Bizottság „megfelelőségi döntést” hozott ezen országok adatvédelmi törvényei tekintetében. Az ezen országok mindegyikébe történő átutalást megfelelő biztosítékok védik, nevezetesen az EU – USA adatvédelmi pajzs és a svájci – amerikai adatvédelmi pajzs.

 • Ön tudomásul veszi, hogy a weboldalunkon vagy szolgáltatásainkon keresztül közzététel céljából benyújtott személyes adatok az egész világon elérhetők lehetnek az interneten keresztül. Nem akadályozhatjuk meg az ilyen személyes adatok mások általi felhasználását (vagy visszaélését).
 1. Személyes adatok megőrzése és törlése

5.1 Ez az 5. szakasz meghatározza az adatmegőrzési irányelveinket és eljárásainkat, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésével és törlésével kapcsolatos jogi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

5.2 A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célból kezelünk, nem tárolhatunk tovább, mint amennyi az adott célhoz vagy célokhoz szükséges.

5.3. Az Ön személyes adatait az alábbiak szerint tároljuk és töröljük:

(a) A személyes adatokat tartalmazó profiladatokat a webhely egész élettartama megőrzi, hacsak a felhasználó nem értesíti az összes személyes adat eltávolításáról.

(b) A sütik adatait legfeljebb 30 napig tároljuk.

 • Az 5. szakasz egyéb rendelkezéseitől függetlenül megtarthatjuk az Ön személyes adatait, ha ilyen megőrzésre szükségünk van egy jogi kötelezettség teljesítéséhez, amelyre ránk vonatkozik, vagy azért, hogy megvédjük létfontosságú érdekeit vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeit.
 1. Módosítások

6.1 Időnként frissíthetjük ezt az irányelvet azzal, hogy új verziót teszünk közzé a weboldalunkon.

6.2 Időnként ellenőrizze ezt az oldalt, hogy elégedett legyen-e a házirend bármilyen változásával.

 • Értesíthetjük Önt a jelen irányelv változásairól e-mailben vagy a weboldalunk privát üzenetküldő rendszerén keresztül.
 1. Az Ön jogai

7.1 Ebben a 7. szakaszban összefoglaltuk az Ön adatvédelmi törvényei alapján fennálló jogait. A jogok némelyike összetett, és nem minden részlet szerepel az összefoglalóinkban. Ennek megfelelően olvassa el a vonatkozó törvényeket és a szabályozó hatóságok útmutatásait e jogok teljes körű magyarázatához.

7.2 Az adatvédelmi törvény alapján elsődleges jogai a következők:

a) a hozzáférés joga;

b) a helyesbítéshez való jog;

c) a törléshez való jog;

d) a feldolgozás korlátozásának joga;

e) a feldolgozás elleni kifogás joga;

f) az adatok hordozhatóságához való jog;

g) panasz joga a felügyeleti hatósághoz; és

h) a hozzájárulás visszavonásának joga.

7.3 Önnek joga van megerősítést kapni arról, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait vagy sem, és ahol tesszük, hozzáférjen a személyes adatokhoz, bizonyos kiegészítő információkkal együtt. Ez a kiegészítő információ tartalmazza a feldolgozás céljainak részleteit, az érintett személyes adatok kategóriáit és a személyes adatok címzettjeit. Ha mások jogait és szabadságait nem érinti, akkor átadjuk Önnek személyes adatainak másolatát. Az első példányt ingyenesen bocsátják rendelkezésre, de a további példányok ésszerű díjat számolhatnak fel. Az ilyen információk megadásának feltétele:

a) az első példányt ingyenesen bocsátják rendelkezésre, de a további példányokat $10 USD adminisztrációs díj terheli; és

(b) személyazonossága megfelelő bizonyítékának benyújtása (erre a célra általában elfogadjuk az útlevelének ügyvéd vagy bank által hitelesített fénymásolatát, valamint a közüzemi számla eredeti példányát, amely tartalmazza az Ön jelenlegi címét).

7.4 Joga van arra, hogy az Önre vonatkozó minden pontatlan személyes adatot kijavítson, és - figyelembe véve a feldolgozás céljait - a hiányos személyes adatokat kitöltse.

7.5 Bizonyos esetekben joga van személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlésére. Ezek a körülmények magukban foglalják: a személyes adatokra már nincs szükség a gyűjtésük vagy más módon történő kezelésük céljaihoz képest; visszavonja hozzájárulását a hozzájáruláson alapuló feldolgozáshoz; kifogásolja az adatkezelést az alkalmazandó adatvédelmi törvény bizonyos szabályai szerint; a feldolgozás közvetlen marketing célú; és a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel. Vannak azonban a törléshez való jog kizárásai. Az általános kizárások magukban foglalják a feldolgozás szükségességét: a véleménynyilvánítás és az információszabadság gyakorlásához; jogi kötelezettség teljesítéséért; vagy jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.6 Bizonyos esetekben joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását. Ezek a körülmények a következők: vitatja a személyes adatok pontosságát; a feldolgozás jogellenes, de Ön ellenzi a törlést; a személyes adatokra már nincs szükségünk feldolgozásunk céljából, de Önnek személyes adatokra van szüksége jogi követelések megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez; és Ön kifogást emelt a feldolgozás ellen, amíg a kifogás ellenőrzésére nem kerül sor. Ha a feldolgozás ezen az alapon korlátozott, akkor továbbra is tárolhatjuk az Ön személyes adatait. Mi azonban csak különben dolgozzuk fel: az Ön beleegyezésével; jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére; egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekű okokból.

7.7 Önnek joga van kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen az Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból, de csak annyiban, amennyiben az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatfeldolgozás szükséges: a a közérdek vagy a ránk ruházott hatósági jogkör gyakorlása; vagy az általunk vagy harmadik fél által követett jogos érdekek céljai. Ha Ön ilyen kifogást emel, akkor megszüntetjük a személyes adatok feldolgozását, hacsak nem tudjuk bizonyítani a feldolgozás kényszerítő jogos okait, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás jogi igények megfogalmazására, érvényesítésére vagy védelmére szolgál.

7.8 Önnek joga van kifogást emelni személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen (beleértve a közvetlen marketing célú profilalkotást is). Ha ilyen kifogást emel, akkor abbahagyjuk az Ön személyes adatainak e célból történő feldolgozását.

7.9 Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényeket, akkor törvényes joga van panaszt benyújtani az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál. Megteheti szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti EU-tagállamban.

7.10 Amennyiben személyes adatai feldolgozásának jogalapja a beleegyezés, akkor Önnek joga van bármikor visszavonni a beleegyezését. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti feldolgozás jogszerűségét.

 • Személyes adataival kapcsolatos bármely jogát gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk a 12. szakaszban ismertetett adatok felhasználásával.
 1.  A sütikről

8.1 A cookie egy azonosítót (betűk és számok húrját) tartalmazó fájl, amelyet a webszerver elküld egy webböngészőnek, és amelyet a böngésző tárol. Az azonosítót ezután visszaküldik a kiszolgálónak, valahányszor a böngésző kér egy oldalt a szervertől.

8.2 A sütik lehetnek „állandó” sütemények vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütit egy webböngésző tárolja, és a megadott lejárati dátumig marad érvényben, hacsak a felhasználó nem törli a lejárati idő előtt; egy munkamenet süti viszont lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a webböngésző bezárul.

 • A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználót, de a személyes adatok, amelyeket tárolunk rólad, összekapcsolódhatnak a sütikben tárolt és azokból nyert információkkal.
 1. Az általunk használt sütik

9.1 A sütiket a következő célokra használjuk:

(a) hitelesítés - cookie-kat használunk az Ön azonosítására, amikor meglátogatja weboldalunkat, és amikor navigál a weboldalunkon;

(b) állapot - cookie-kat használunk annak megállapításához, hogy bejelentkezett-e a weboldalunkra;

(c) biztonság - a sütiket a felhasználói fiókok védelmére szolgáló biztonsági intézkedések egyikeként használjuk, ideértve a bejelentkezési adatok csalárd felhasználásának megakadályozását, valamint általában weboldalunk és szolgáltatásaink védelmét;

(d) reklám - cookie-kat használunk az Ön számára releváns hirdetések megjelenítéséhez (az erre a célra használt sütik: Google AdSense, Google AdExchange);

(e) elemzés - cookie-kat használunk weboldalunk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének elemzéséhez (az erre a célra használt sütik: Google Analytics, Google Analytics Audience);

(f) cookie-beleegyezés - sütiket használunk arra, hogy általánosabban tároljuk a sütik használatával kapcsolatos preferenciáit.

 1. Szolgáltatóink által használt sütik

10.1 Szolgáltatóink cookie-kat használhatnak, és ezeket a cookie-kat az Ön számítógépén tárolhatják, amikor meglátogatja weboldalunkat.

10.2 A Google Analytics segítségével elemezzük weboldalunk használatát. A Google Analytics cookie-k útján gyűjti az információkat a weboldal használatáról. A weboldalunkra vonatkozóan összegyűjtött információkat felhasználjuk a weboldalunk használatáról szóló jelentések készítéséhez. A Google adatvédelmi irányelvei a következő címen érhetők el: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Weboldalunkon közzétehetjük a Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseit. Ezeket a Google személyre szabta, hogy tükrözze az Ön érdeklődését. Az érdeklődési körök meghatározása érdekében a Google sütik segítségével nyomon követi az Ön viselkedését weboldalunkon és az interneten található más webhelyeken. A böngészővel társított érdeklődési kategóriákat megtekintheti, törölheti vagy hozzáadhatja a következő címen: https://adssettings.google.com. Ezen beállítások használatával vagy a Network Advertising Initiative több cookie-ból való lemondási mechanizmusával is leiratkozhat az AdSense partner hálózati sütiről: http://optout.networkadvertising.org. Ezek a lemondási mechanizmusok azonban maguk is sütiket használnak, és ha törli a cookie-kat a böngészőjéből, akkor az opt-out nem marad fenn. Annak biztosítása érdekében, hogy egy adott böngészőnél fennmaradjon a leiratkozás, érdemes megfontolni a Google böngésző plug-injeinek használatát, amelyek a következő címen érhetők el: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

 1. A sütik kezelése

11.1 A legtöbb böngésző lehetővé teszi a sütik elfogadásának megtagadását és a sütik törlését. Ennek módjai böngészőnként és verziónként változnak. A sütik letiltásáról és törléséről azonban naprakész információkat szerezhet az alábbi linkeken keresztül:

a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Króm);

b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences(Firefox);

c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet böngésző);

e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Szafari); és

f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Él).

11.2 Az összes cookie letiltása negatív hatással lesz számos webhely használhatóságára.

 • Ha letiltja a cookie-kat, akkor nem tudja használni a weboldalunk összes funkcióját.
 1. Részleteink

12.1 A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Standard of Entertainment.

12.2 Vegye fel velünk a kapcsolatot:

a) az itt található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül: https://ibomberdefensepacific.standardof.net/contact-us/

hu_HUMagyar
Görgess a tetejére