Patakaran sa Pagkapribado

 1. Panimula

1.1 Nakatuon kami na pangalagaan ang privacy ng aming mga bisita sa website at mga gumagamit ng serbisyo.

1.2 Nalalapat ang patakarang ito kung saan kumikilos kami bilang isang data controller na patungkol sa personal na data ng aming mga bisita sa website at mga gumagamit ng serbisyo; sa madaling salita, kung saan natutukoy namin ang mga layunin at paraan ng pagproseso ng personal na data na iyon.

1.3 Gumagamit kami ng cookies sa aming website. Hanggang sa ang mga cookies na iyon ay hindi mahigpit na kinakailangan para sa pagkakaloob ng aming website at mga serbisyo, hihilingin namin sa iyo na pahintulutan ang aming paggamit ng cookies noong una mong binisita ang aming website.

 • Sa patakarang ito, ang "kami", "kami" at "aming" ay tumutukoy sa Pamantayan ng Aliwan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa amin, tingnan ang Seksyon 12.
 1. Paano namin ginagamit ang iyong personal na data

2.1 Sa Seksyon 2 na ito na itinakda namin:

(a) ang mga pangkalahatang kategorya ng personal na data na maaari naming maproseso;

(b) sa kaso ng personal na data na hindi namin nakuha nang direkta mula sa iyo, ang mapagkukunan at mga tukoy na kategorya ng data na iyon;

(c) ang mga layunin kung saan maaari naming maproseso ang personal na data; at

(d) ang mga ligal na base ng pagproseso.

2.2 Maaari kaming magproseso ng data tungkol sa iyong paggamit ng aming website at mga serbisyo (“data ng paggamit"). Maaaring isama sa data ng paggamit ang iyong IP address, lokasyon ng heyograpiya, uri at bersyon ng browser, operating system, mapagkukunan ng referral, haba ng pagbisita, mga pagtingin sa pahina at mga path ng pag-navigate sa website, pati na rin impormasyon tungkol sa tiyempo, dalas at pattern ng iyong paggamit ng serbisyo. Ang pinagmulan ng data ng paggamit ay ang aming system sa pagsubaybay sa analytics. Ang data ng paggamit na ito ay maaaring maproseso para sa mga layunin ng pag-aralan ang paggamit ng website at mga serbisyo. Ang ligal na batayan para sa pagpoproseso na ito ay pahintulot o ang aming lehitimong interes, lalo ang pagsubaybay at pagpapabuti ng aming website at mga serbisyo.

2.3 Maaari naming maproseso ang data ng iyong account (“data ng account"). Maaaring isama sa data ng account ang iyong pangalan at email address. Ang pinagmulan ng data ng account ay maaaring direkta mula sa iyo o mula sa WordPress at sa aming Host Inmotion Hosting ngunit sa iyong malinaw na pahintulot lamang. Maaaring maproseso ang data ng account para sa mga layunin ng pagpapatakbo ng aming website, pagbibigay ng aming mga serbisyo, pagtiyak sa seguridad ng aming website at mga serbisyo, pagpapanatili ng mga back-up ng aming mga database at pakikipag-usap sa iyo. Ang ligal na batayan para sa pagpoproseso na ito ay ang aming lehitimong interes, lalo ang wastong pangangasiwa ng aming website at negosyo.

2.4 Maaari naming maproseso ang iyong impormasyon na kasama sa iyong personal na profile sa aming website (“data ng profile"). Maaaring isama sa data ng profile ang iyong pangalan, email address at mga larawan sa profile. Maaaring maproseso ang data ng profile para sa mga layunin ng pagpapagana at pagsubaybay sa iyong paggamit ng aming website at mga serbisyo. Ang ligal na batayan para sa pagpoproseso na ito ay ang aming lehitimong interes, lalo ang wastong pangangasiwa ng aming website at negosyo.

2.5 Maaari naming maproseso ang iyong personal na data na ibinibigay sa kurso ng paggamit ng aming mga serbisyo ("data ng serbisyo"). Maaaring kasama sa data ng serbisyo ang tiyempo, dalas at pattern ng paggamit ng serbisyo. Ang mapagkukunan ng data ng serbisyo ay ikaw. Maaaring maproseso ang data ng serbisyo para sa mga layunin ng pagpapatakbo ng aming website, pagbibigay ng aming mga serbisyo, pagtiyak sa seguridad ng aming website at mga serbisyo, pagpapanatili ng mga back-up ng aming mga database at pakikipag-usap sa iyo. Ang ligal na batayan para sa pagpoproseso na ito ay ang aming lehitimong interes, lalo ang wastong pangangasiwa ng aming website at negosyo.

2.6 Maaari kaming magproseso ng impormasyon na nai-post mo para sa publication sa aming website o sa pamamagitan ng aming mga serbisyo (“data ng publication"). Ang data ng publication ay maaaring maproseso para sa mga layunin ng pagpapagana ng naturang publication at pamamahala ng aming website at mga serbisyo. Ang ligal na batayan para sa pagpoproseso na ito ay ang aming lehitimong interes, lalo ang wastong pangangasiwa ng aming website at negosyo.

2.7 Maaari naming maproseso ang impormasyong ibinibigay mo sa amin para sa layunin ng pag-subscribe sa aming mga notification sa email at / o mga newsletter ("data ng abiso"). Maaaring maproseso ang data ng abiso para sa mga layunin ng pagpapadala sa iyo ng mga nauugnay na notification at / o mga newsletter. Ang ligal na batayan para sa pagproseso na ito ay ang pagganap ng isang kontrata sa pagitan mo at sa amin at / o pagkuha ng mga hakbang, sa iyong kahilingan, na pumasok sa naturang kontrata.

2.8 Maaari naming maproseso ang impormasyon na nilalaman sa o kaugnay sa anumang komunikasyon na ipinadala mo sa amin ("data ng sulat"). Maaaring isama sa data ng sulat ang nilalaman ng komunikasyon at metadata na nauugnay sa komunikasyon. Lilikha ang aming website ng metadata na nauugnay sa mga komunikasyon na ginawa gamit ang mga form ng contact sa website. Ang data ng sulat ay maaaring maproseso para sa mga layunin ng pakikipag-usap sa iyo at pagtago ng talaan. Ang ligal na batayan para sa pagpoproseso na ito ay ang aming lehitimong interes, lalo ang wastong pangangasiwa ng aming website at negosyo at komunikasyon sa mga gumagamit.

2.9 Bilang karagdagan sa mga tiyak na layunin kung saan maaari naming maproseso ang iyong personal na data na nakalagay sa Seksyon 2 na ito, maaari rin naming maproseso ang anuman sa iyong personal na data kung saan kinakailangan ang naturang pagpoproseso para sa pagsunod sa isang ligal na obligasyon na kung saan kami napapailalim, o upang maprotektahan ang iyong mahahalagang interes o ang mahahalagang interes ng ibang natural na tao.

 • ang pag-arkila ay hindi naghahatid ng personal na data ng ibang tao sa amin, maliban kung hinihiling namin sa iyo na gawin ito.
 1. Ang pagbibigay ng iyong personal na data sa iba

3.1 Maaari naming ibunyag ang iyong personal na data sa sinumang miyembro ng aming pangkat ng mga kumpanya (nangangahulugan ito na ang aming mga subsidiary, aming panghuli na kumpanya ng may hawak at lahat ng mga subsidiary nito) hangga't kinakailangan na kinakailangan para sa mga hangarin, at sa mga ligal na base, na itinakda sa patakarang ito.

3.2 Maaari naming ibunyag ang iyong personal na data sa aming mga tagaseguro at / o propesyonal na tagapayo hangga't kinakailangan na makatwiran para sa mga layunin ng pagkuha o pagpapanatili ng saklaw ng seguro, pamamahala ng mga panganib, pagkuha ng payo sa propesyonal, o ang pagtatatag, pag-eehersisyo o pagtatanggol ng mga ligal na pag-angkin, sa korte man paglilitis o sa isang pamamaraang administratibo o labas ng korte.

3.3 Maaari naming ibunyag ang mga email address sa aming mga tagapagtustos o subkontraktor hanggang sa makatwirang kinakailangan para sa pagpapadala sa iyo ng aming newsletter sa email, kung hiniling mo ito (maaari mong ipaalam sa amin anumang oras kung hindi mo na kailangan ang newsletter).

3.4 Bilang karagdagan sa mga tukoy na pagsisiwalat ng personal na data na nakalagay sa Seksyon 3 na ito, maaari naming isiwalat ang iyong personal na data kung saan kinakailangan ang naturang pagsisiwalat para sa pagsunod sa isang ligal na obligasyon kung saan napapailalim kami, o upang maprotektahan ang iyong mahahalagang interes o mahahalagang interes ng ibang natural na tao. Maaari rin naming ibunyag ang iyong personal na data kung saan kinakailangan ang naturang pagsisiwalat para sa pagtatatag, pag-eehersisyo o pagtatanggol ng mga ligal na pag-angkin, maging sa paglilitis ng korte o sa isang pamamahala o pamamaraang administratibo o labas ng korte.

 1. Mga paglipat ng internasyonal ng iyong personal na data

4.1 Sa Seksyon 4 na ito, nagbibigay kami ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari kung saan maaaring ilipat ang iyong personal na data sa mga bansa sa labas ng European Economic Area (EEA).

4.2 Ang mga pasilidad sa pagho-host para sa aming website hindi nakatayo sa UK. Ang Komisyon ng Europa ay gumawa ng isang "desisyon sa pagiging sapat" na patungkol sa mga batas sa proteksyon ng data ng bawat isa sa mga bansang ito. Ang mga paglilipat sa bawat isa sa mga bansang ito ay mapoprotektahan ng naaangkop na mga pag-iingat, lalo ang EU-US Privacy Shield Framework.

4.3 Mga database ng pag-mail hindi nakatayo sa UK. Ang Komisyon ng Europa ay gumawa ng isang "desisyon sa pagiging sapat" na patungkol sa mga batas sa proteksyon ng data ng bawat isa sa mga bansang ito. Ang mga paglilipat sa bawat isa sa mga bansang ito ay mapoprotektahan ng mga naaangkop na pag-iingat, katulad ng EU-US Privacy Shield at Swiss-US Privacy Shield.

 • Kinikilala mo na ang personal na data na isinumite mo para sa publication sa pamamagitan ng aming website o mga serbisyo ay maaaring magamit, sa pamamagitan ng internet, sa buong mundo. Hindi namin mapipigilan ang paggamit (o maling paggamit) ng naturang personal na data ng iba.
 1. Pagpapanatili at pagtanggal ng personal na data

5.1 Ang Seksyon 5 na ito ay nagtatakda ng aming mga patakaran at pamamaraan sa pagpapanatili ng data, na idinisenyo upang makatulong na matiyak na sumusunod kami sa aming mga ligal na obligasyon na nauugnay sa pagpapanatili at pagtanggal ng personal na data.

5.2 Personal na data na pinoproseso namin para sa anumang layunin o hangarin ay hindi dapat itago nang mas mahaba kaysa sa kinakailangan para sa hangaring iyon o sa mga hangaring iyon.

5.3 Mananatili at tatanggalin namin ang iyong personal na data tulad ng sumusunod:

(a) Ang data ng profile na naglalaman ng personal na data ay mananatili para sa buong buhay ng site maliban kung ang notification ay ibinigay ng gumagamit ay ibinigay upang alisin ang lahat ng personal na data.

(b) Ang data ng cookie ay mananatili nang hindi hihigit sa 30 araw.

 • Sa kabila ng iba pang mga probisyon ng Seksyon 5 na ito, maaari naming mapanatili ang iyong personal na data kung saan kinakailangan ang naturang pagpapanatili para sa pagsunod sa isang ligal na obligasyong pinag-uusapan namin, o upang maprotektahan ang iyong mahahalagang interes o ang mahahalagang interes ng ibang natural na tao.
 1. Mga Susog

6.1 Maaari naming mai-update ang patakarang ito paminsan-minsan sa pamamagitan ng pag-publish ng isang bagong bersyon sa aming website.

6.2 Dapat mong suriin paminsan-minsan ang pahinang ito upang matiyak na nasisiyahan ka sa anumang mga pagbabago sa patakarang ito.

 • Maaari ka naming ipaalam sa mga pagbabago sa patakarang ito sa pamamagitan ng email o sa pamamagitan ng pribadong sistema ng pagmemensahe sa aming website.
 1. Ang iyong mga karapatan

7.1 Sa Seksyon 7 na ito, na-buod namin ang mga karapatan na mayroon ka sa ilalim ng batas sa proteksyon ng data. Ang ilan sa mga karapatan ay kumplikado, at hindi lahat ng mga detalye ay naisama sa aming mga buod. Alinsunod dito, dapat mong basahin ang mga nauugnay na batas at patnubay mula sa mga awtoridad sa pagkontrol para sa isang buong paliwanag sa mga karapatang ito.

7.2 Ang iyong pangunahing mga karapatan sa ilalim ng batas sa proteksyon ng data ay:

(a) ang karapatang mag-access;

(b) ang karapatan sa pagwawasto;

(c) ang karapatang burahin;

(d) ang karapatang paghigpitan ang pagproseso;

(e) ang karapatang sumalungat sa pagpoproseso;

(f) ang karapatan sa kakayahang dalhin ang data;

(g) karapatang magreklamo sa isang awtoridad sa pangangasiwa; at

(h) karapatang mag-withdraw ng pahintulot.

7.3 May karapatan kang kumpirmahin kung pinoproseso namin o hindi ang iyong personal na data at, kung saan namin ginagawa, pag-access sa personal na data, kasama ang ilang mga karagdagang impormasyon. Ang karagdagang impormasyon na iyon ay may kasamang mga detalye ng mga layunin ng pagproseso, mga kategorya ng personal na data na nababahala at ang mga tatanggap ng personal na data. Ang pagbibigay ng mga karapatan at kalayaan ng iba ay hindi apektado, bibigyan ka namin ng isang kopya ng iyong personal na data. Ang unang kopya ay ibibigay nang walang bayad, ngunit ang mga karagdagang kopya ay maaaring mapailalim sa isang makatwirang bayarin. Ang pagkakaloob ng naturang impormasyon ay sasailalim sa:

(a) ang unang kopya ay ibibigay nang walang bayad, ngunit ang mga karagdagang kopya ay sasailalim sa isang bayad sa pangangasiwa ng USD $10; at

(b) ang pagbibigay ng naaangkop na katibayan ng iyong pagkakakilanlan (para sa hangaring ito, karaniwang tatanggapin namin ang isang photocopy ng iyong pasaporte na sertipikado ng isang solicitor o bangko kasama ang isang orihinal na kopya ng isang utility bill na ipinapakita ang iyong kasalukuyang address).

7.4 Mayroon kang karapatang magkaroon ng anumang hindi tumpak na personal na data tungkol sa iyong naitama at, isinasaalang-alang ang mga layunin ng pagproseso, upang magkaroon ng anumang hindi kumpletong personal na data tungkol sa iyong nakumpleto.

7.5 Sa ilang mga pangyayari mayroon kang karapatang burahin ang iyong personal na data nang walang labis na pagkaantala. Kasama sa mga pangyayaring iyon: ang personal na data ay hindi na kinakailangan kaugnay sa mga layunin kung saan sila nakolekta o kung hindi man naproseso; nag-alis ka ng pahintulot sa pagproseso na batay sa pahintulot; tutol ka sa pagproseso sa ilalim ng ilang mga patakaran ng naaangkop na batas sa proteksyon ng data; ang pagpoproseso ay para sa direktang mga layunin sa marketing; at ang personal na data ay labag sa batas na naproseso. Gayunpaman, may mga pagbubukod ng karapatang burahin. Kasama sa pangkalahatang mga pagbubukod kung saan kinakailangan ang pagproseso: para sa paggamit ng karapatan ng kalayaan sa pagpapahayag at impormasyon; para sa pagsunod sa isang ligal na obligasyon; o para sa pagtatatag, pag-eehersisyo o pagtatanggol ng mga ligal na pag-angkin.

7.6 Sa ilang mga pangyayari mayroon kang karapatang paghigpitan ang pagproseso ng iyong personal na data. Ang mga pangyayaring iyon ay: pinaglalaban mo ang katumpakan ng personal na data; labag sa batas ang pagproseso ngunit tutol ka sa pagbura; hindi na namin kailangan ang personal na data para sa mga layunin ng aming pagproseso, ngunit nangangailangan ka ng personal na data para sa pagtatatag, pag-eehersisyo o pagtatanggol ng mga ligal na pag-angkin; at tumutol ka sa pagpoproseso, habang hinihintay ang pagpapatunay ng pagtutol na iyon. Kung saan pinaghigpitan ang pagproseso sa batayan na ito, maaari naming ipagpatuloy ang pag-iimbak ng iyong personal na data. Gayunpaman, ipaproseso lamang namin ito sa kabilang banda: sa iyong pahintulot; para sa pagtatatag, pag-eehersisyo o pagtatanggol ng mga ligal na pag-angkin; para sa proteksyon ng mga karapatan ng isa pang natural o ligal na tao; o para sa mga kadahilanang mahalagang interes ng publiko.

7.7 Mayroon kang karapatang tututol sa aming pagpoproseso ng iyong personal na data sa mga batayan na nauugnay sa iyong partikular na sitwasyon, ngunit sa lawak lamang na ang ligal na batayan para sa pagpoproseso ay kinakailangan ang pagpoproseso para sa: ang pagsasagawa ng isang gawain na isinagawa sa ang interes ng publiko o sa paggamit ng anumang opisyal na awtoridad na ipinagkaloob sa amin; o ang mga layunin ng mga lehitimong interes na hinabol namin o ng isang third party. Kung gumawa ka ng gayong pagtutol, titigil kami sa pagproseso ng personal na impormasyon maliban kung maaari naming maipakita ang nakakahimok na lehitimong mga batayan para sa pagpoproseso na lumalagpas sa iyong mga interes, karapatan at kalayaan, o ang pagpoproseso ay para sa pagtatatag, pag-eehersisyo o pagtatanggol sa mga ligal na pag-angkin.

7.8 May karapatan kang tututol sa aming pagproseso ng iyong personal na data para sa direktang mga layunin sa marketing (kasama ang pag-profiling para sa direktang mga layunin sa marketing). Kung gagawa ka ng gayong pagtutol, titigil kami sa pagproseso ng iyong personal na data para sa hangaring ito.

7.9 Kung isasaalang-alang mo na ang aming pagpoproseso ng iyong personal na impormasyon ay lumalabag sa mga batas sa proteksyon ng data, mayroon kang isang ligal na karapatang magsumite ng isang reklamo sa isang awtoridad na nangangasiwa na responsable para sa proteksyon ng data. Maaari mo itong gawin sa estado ng kasapi ng EU ng iyong kinagawian na tirahan, iyong lugar ng trabaho o lugar ng hinihinalang paglabag.

7.10 Sa lawak na ang ligal na batayan para sa aming pagproseso ng iyong personal na impormasyon ay pahintulot, may karapatan kang bawiin ang pahintulot na iyon sa anumang oras. Ang pag-atras ay hindi makakaapekto sa pagiging ligal ng pagproseso bago ang pag-atras.

 • Maaari mong gamitin ang anuman sa iyong mga karapatan na nauugnay sa iyong personal na data sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa amin gamit ang mga detalye na nakabalangkas sa seksyon 12.
 1.  Tungkol sa cookies

8.1 Ang cookie ay isang file na naglalaman ng isang identifier (isang string ng mga titik at numero) na ipinadala ng isang web server sa isang web browser at iniimbak ng browser. Pagkatapos ay ibabalik ang identifier sa server sa tuwing humihiling ang browser ng isang pahina mula sa server.

8.2 Ang mga cookies ay maaaring alinman sa "paulit-ulit" na cookies o cookies ng "session": ang isang paulit-ulit na cookie ay itatabi ng isang web browser at mananatiling wasto hanggang sa itinakdang petsa ng pag-expire nito, maliban kung natanggal ng gumagamit bago ang petsa ng pag-expire; ang isang session cookie, sa kabilang banda, ay mag-e-expire sa pagtatapos ng session ng gumagamit, kapag ang web browser ay sarado.

 • Ang cookies ay hindi karaniwang naglalaman ng anumang impormasyon na personal na tumutukoy sa isang gumagamit, ngunit ang personal na impormasyon na naiimbak namin tungkol sa iyo ay maaaring maiugnay sa impormasyong nakaimbak at nakuha mula sa cookies.
 1. Cookies na ginagamit namin

9.1 Gumagamit kami ng cookies para sa mga sumusunod na layunin:

(a) pagpapatotoo - gumagamit kami ng cookies upang makilala ka kapag binisita mo ang aming website at sa iyong pag-navigate sa aming website;

(b) katayuan - gumagamit kami ng cookies upang matulungan kaming matukoy kung naka-log in ka sa aming website;

(c) seguridad - gumagamit kami ng cookies bilang isang elemento ng mga hakbang sa seguridad na ginamit upang maprotektahan ang mga account ng gumagamit, kabilang ang pag-iwas sa mapanlinlang na paggamit ng mga kredensyal sa pag-login, at upang maprotektahan ang aming website at mga serbisyo sa pangkalahatan;

(d) advertising - gumagamit kami ng cookies upang matulungan kaming maipakita ang mga ad na nauugnay sa iyo (cookies na ginamit para sa hangaring ito ay: Google AdSense, Google AdExchange);

(e) pagtatasa - gumagamit kami ng cookies upang matulungan kaming pag-aralan ang paggamit at pagganap ng aming website at mga serbisyo (ang cookies na ginamit para sa hangaring ito ay: Google Analytics, Audience ng Google Analytics);

(f) pahintulot sa cookie - gumagamit kami ng cookies upang maiimbak ang iyong mga kagustuhan kaugnay sa paggamit ng cookies nang mas pangkalahatan.

 1. Ang mga cookie na ginamit ng aming mga service provider

10.1 Ang aming mga service provider ay maaaring gumamit ng cookies at ang mga cookies ay maaaring maiimbak sa iyong computer kapag binisita mo ang aming website.

10.2 Gumagamit kami ng Google Analytics upang suriin ang paggamit ng aming website. Ang Google Analytics ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa paggamit ng website sa pamamagitan ng cookies. Ang nakalap na impormasyon na nauugnay sa aming website ay ginagamit upang lumikha ng mga ulat tungkol sa paggamit ng aming website. Magagamit ang patakaran sa privacy ng Google sa: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Maaari kaming mai-publish ang mga ad na batay sa interes ng Google AdSense sa aming website. Pinasadya ito ng Google upang maipakita ang iyong mga interes. Upang matukoy ang iyong mga interes, susubaybayan ng Google ang iyong pag-uugali sa aming website at sa iba pang mga website sa buong web gamit ang cookies. Maaari mong tingnan, tanggalin o magdagdag ng mga kategorya ng interes na nauugnay sa iyong browser sa pamamagitan ng pagbisita sa: https://adssettings.google.com. Maaari ka ring mag-opt out sa cookie ng network ng kasosyo ng AdSense gamit ang mga setting na iyon o gamit ang mekanismo ng pag-opt-out na multi-cookie ng Network Advertising Initiative sa: http://optout.networkadvertising.org. Gayunpaman, ang mga mekanismo ng pag-opt-out na ito mismo ay gumagamit ng cookies, at kung tatanggalin mo ang mga cookies mula sa iyong browser ang iyong pag-opt out ay hindi mapapanatili. Upang matiyak na ang isang pag-opt-out ay pinananatili patungkol sa isang partikular na browser, maaari mong hilinging isaalang-alang ang paggamit ng mga browser ng Google browser na magagamit sa: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

 1. Pamamahala ng cookies

Pinapayagan ka ng karamihan sa mga browser na tumanggi na tanggapin ang mga cookies at tanggalin ang mga cookies. Ang mga pamamaraan para sa paggawa nito ay nag-iiba mula sa browser hanggang sa browser, at mula sa isang bersyon hanggang sa isang bersyon. Maaari ka ring makakuha ng napapanahong impormasyon tungkol sa pag-block at pagtanggal ng cookies sa pamamagitan ng mga link na ito:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences(Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); at

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Ang pagharang sa lahat ng cookies ay magkakaroon ng negatibong epekto sa kakayahang magamit ng maraming mga website.

 • Kung nagba-block ka ng cookies, hindi mo magagamit ang lahat ng mga tampok sa aming website.
 1. Ang aming mga detalye

12.1 Ang website na ito ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Standard of Entertainment.

12.2 Maaari kang makipag-ugnay sa amin:

(a) sa pamamagitan ng aming contact form na matatagpuan dito: https://ibomberdefensepacific.standardof.net/contact-us/

tlTagalog
Scroll to Top